Характеристика на казахском языке с переводом

Характеристика на казахском языке с переводом

Мінездеме

Абай атындағы Алматы мемлекеттік
университеті қазіргі қазақ тілі теориясы мен
оқыту әдістемесі кафедрасының асперанты
Оспанова Гүл Нұрлыбекқызына 1970ж туған.
Білімі жоғары

Оспанова Гүл Нұрлыьекқызы Абай атындағы мемелекеттік университеті күндізгі оқу бөлімінің асперанты болып 1995ж 1 желтоқсанда қабылданды. 1996ж «Қазақ тіліндегі көсемшенің мағынасы мен қызметінің дамуы» тақырыбында кондедаттық дисертация жұмысы бекітілді.
Асперантурада оқып жүрген кезінде Оспанова Гүл Нұрлыбекқызы өзінің терең білімін ғылыми зерттеу жұмысқа деген қабілетін көрсете білді. Асперантура бағдарламасына сәйкес оқу түктемелерін ғылым кондидаты дәрежесін алуға қажетті талаптарды толық орындады.
Өзінің кондидаттық дисертация тақырыбы бойынша университет ішіндегі ғылыми теориялық конференцияларда бірнеше рет баяндама жасады. Ғылыми жинақтар бетінде бес мақаласы жарық көрді.
Асперант университет көлемінде жүретін қоғасдық мәдени шараларға қазіргі қазақ тілі теориясы мен оқыту әдістемесі кафедрасының түрлі бағыттағы жұмыстарына белсене араласты.
Мінезі ашық, іскер, ұйым-қ қабілеті жоғары. Өз жұмысына ынталы адам мен тіл табыса білетін асперант Оспанова Гүл Нұрлыбекқызы оқытушылар қжымы мен асперанттар арасында сыйлы және олардың зор ықыласына бөленген. Тұрмысқа шыққан. Бір баласы бао.
Мінездеме Абай атындағы Алматы мемелекеттік университетіндегі филология ғылымының дәрежесін алк үшін дисертация қорғайтын РК 14.05.04

Абай атындағы Алматы мемелекеттік
университетінің ректоры ҚРҒА кореспонден
мүшесі, профессор.

Мінездеме — түрлі мекеме, үйым бірлестік, оқу орындарында белгілі бір адамды өмірбаяндық, біліктілік, кәсіптік, адамшылық тұрғыда жазбаша сипаттау мақсатында жиі жазылатын іс қағазының бір түрі.
Қызметтік мінездеме — мінездеменің айрықша кең тараған және әмбебап формасы. Қызметкерді объективті өрі нақты мінездеу қажет болған жағдайда жазылады. Қорытынды бөлімі еркін стилъде жазылады жоне құжат мазмұнын түйіндейді.
Мінездеме қызметкерді басқа бір ваканцияға я болмаса оқу орнына үсыну мақсатында да жазылады. Мүнда үсынылған адамның аталған ваканцияға қажет деген мінез-қасиеттері, кәсіптік шеберлігі айтылады.
Аттестациялық мінездеме белгілі бір адамның атқарыл отырған қызмет орнына лайық, лайьгқ еместігін тексеру мақсатында жүргізілетін аттестация қорытындысына орай жазылады. Мүндай мінездеме корытындысында "атқарып отырган қызметіне лайық", "қызмет бабында жогары қызметке усынуга лайық" немесе "атқарып отырган қызмет орнына лайық емес" деген сияқты түйінді сөздер жазылады.
Жеке (функциональды) мінездемелер адамның жеке басының мінезін, білімін, шеберлігін, икемділіген т.б. сипаттай лтырып жазылады. Қорытындьт бөлімінде мінездеме не мақсатпен жазылгандығы атап корсетіледі. Мысалы, "Еңбек келісімін ұзату ум/ш"т.б.
Мінездеме А4 форматты параққа жазылады. Көлемі 1 беттен аспауы керек. Мінездеме мотіні жазу машинкасында басылады я компьютерде теріліп, кейін принтерден шығарылады. Тақырыпты, омірбаяндык мәліметтерді, қортынды мен негізгі түйінді үлкендеу шрифтімен беруге болады.
Кейде мінездеме жогары жагында мекеменің аты, логатипі, фирмалық белгісі көрсетілген арнайы бланкілерде де жазылады. Әр данасы есепте түратын арнайы бланкілерге жазылган мінездемелер мінездеме беруші адамның және үйым жетекшісінің қолымен расталады.
Барлық мінездемелерге мекеме мөрі басылады.
Мінездеме ресми стильде, бейтарап тонмен жазылады. Мотін баяндауышы ашық райлы етістіктен жасалады (беріледі, орындады, көріне білді, көрсетті).

Мінездеменің мазмұндық-құрылымдық жүйесі:
1) тақырыбы;
2) мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәлімет;
3) негізгі мәтін;
4) қорытынды;
5) мінездемені талап етуші үйымның аты;
6) мінездеме берілген күн, ай, жыл;
7) мінездеме берушінің аты-жөні, фамилиясы, қолы;
8) қосымша (егер болса).
Мінездеменің тақырыбы парақтың жоғарғы жағын ала, орта тұсына қарай үлкен әріптермен жазылады.
Аттестациялық мінездеме
Мінездеме берілетін адам туралы қысқаша мәліметке мыналар кіреді:
фамилия, аты-жөні, туған жылы, білімі, мекемедегі жұмыс стажы (-жылдан бастап қызмет етеді), қазіргі атқаратын қызметі. Басқа да кейбір мәліметтер қосымшы берілуі мүмкін (мысалы, диплом бойынша мамандығы немесе білім түрі т.б.)-
Негізгі мәтінде атқарып жүрген қызметін, өз мамандығын қаншалықты меңгеретіндігі, кәсіптік білім деңгейі, біліктілігі, қызмет бабында жеткен жетістігі мен кемшілігі жазылады. Қысқаша әлеуметтік-психологиялық портреті беріледі. Әріптестерімен карым-қатынас жағдайы, отбасы жағдайы, ұжымдағы орны, абыройы, сын көтеру қабілеті жазылады. Кей жағдайда (оқуға немесе іссапарға жіберу) денсаулық жағдайы да айтылады.
Қажет деп табылған жағдайда негізгі мәтінге шетел сапарлары, зерттеу жұмыстары, өз бетімен жүргізген жұмыстары, жетекшілік, ұйымдастыру қабілеті де кіргізіледі.
Мәтін көбіне жай сөйлемдермен, қалыптасқан сөз орамдары мен сөз тіркестерін, стандарт терминдерді қолдана отырьгп, басы артық қысқартуларсыз жазылады.
Қорытынды негізгі мәтіннің түйінделген, жиынтықталған бөлігі болып табылады. Мүнда мінездеме беріліп отырған адамның перспективалық қызметіне байланысты бір-екі накты ұсыныс енгізіледі. Негізгі мәтіннен кейін (қорытынды) сөзін азат жолдан, бас әріптермен жазып, негізгі түйінді немесе үсынысты атап көрсетуге болады. Мысалы,
ҚОРЫТЫНДЫ: /. Атқарып журген қызметіне лайық. 2. Кәсіптік дайындық децгейін, басшылық қызметтегі тәжірибесін. ескере отырып Н.С.Нуртазаевты копкурстық Ііегізде статистика бөлімінің бастыгыны қызметіне ұусынуеа болады.
Мінездемені талап етуші ұйымның аты толық, ресми түрде аталуына сәйкес жазылады. Кейде мінездеме не мақсатпен берілгені атап айтылады. Бұл қорытындыдан кейін 1 интервал жіберіліп барып жазылады. Мысалы, "Абай атындагы Алматы мемлкеттік университетініқ қабылдау комиссиясына тапсыру үшін берілді".
Мінездеме жазылған дата ұйым атынан кейін 1 интервал жіберіліп барып парақтың сол жақ бөліміне жазылады. Ай аты жазбаша беріледі. Мысалы, 26 мамыр 1999 жыл.
Мінездеме беруші туралы мәліметке мінездеме берушінің ресми қызмет аты, қолы, фамилиясы, аты-жөні кіреді.
Қосымша ретінде қажет деп табылған жағдайда
1) белгілі үлгідегі бірнеше фотосурет;
2) білімі туралы құжат көшірмесі;
3) бүрьшгы мінездемелер көшірмесі я одан алынған үзінді;
4) анықтамалар жіберіледі.
Егер мінездемеде қосымша болатын болса ол жайында парақтың соңында жазылады. Ал қосымша бірнешеу болатын болса жолдама хат дайындалып, сонда көрсетіледі.
Мінездеменің жалпы қүрылымы осындай. Кей жағдайда мінездеме алушы адам парактың соңына "мінездемемен таныстым" деп жазып қол қояды. Фамилиясын, танысыскан күнін де жазады.
Мінездеме 2 дана етіп дайындалады. Біреуі талап етуші мекемеге жіберіледі, екіншісі мінездеме иесінің жеке ісіне я мінездемелер тіркелетін іске тігіледі. Мінездеме де жалпы тәртіп бойынша жіберіледі.

Читайте также:  Как отапливать гараж зимой

Болат Сыздықов Бакытүлы, 1967 жылы туған, үлты — қазак, білімі -жоғары. Қазақстан Республикасының азаматы. Болат Сыздықов Бақытұлы — 1967 жылғы ақпан айының 15-інде Қазақстан Республикасы бұрынғы Шымкент облысы, Түркістан қаласында туған. Орта мектепті бітіргеннен кейін 1984 жылы казіргі Ұлттық техникалык университетінің компьютерлік техника факультетіне оқуға түсіп, оны 1989 жылы үздік дипломмен бітірген. 1989-91 жылдар аралығында Ғылыми-жобалау институтының аға ғылыми қызметкері. Қазір Қазақ үлттык техникалык университеті металлургия өнеркәсібі факультетінін аға мүғалімі. 1994-97 жылдар аралығында ҚазҰТУ-дін өндірістен қол үзбей оқитын аспирантурасьгнда оқып, 1998 жылы кандидаттық диссертация қорғады.
Б.Б.Сыздықов — өз ісін жетік білетін, тәжірибелі маман. Ол бірнеше ғылыми еңбектердің авторы. Б.Б.Сыздыковтың "Металлургия өнеркәсібінің терминдері" деп аталатын еңбегі Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлыққа ие болды.
Б.Б.Сыздыков қазақ, орыс, ағылшын тілін жетік біледі, ЭЕМ /ЭВМ/ машиналарында жүмыс істей алады. Б.Б.Сыздыков — студенттер мен әріптестерінің арасында беделді, үлгілі отбасы иесі.
Мінездеме Ғылыми-техникалық орталықтың бас маманы қызметіне үсыну үшін беріледі.
Мекеме басшысы Айы, күні, жылы /аты-жөні, қолы/

Қ.Ө.Әлиханов 1963 жылы 5 қаңтарда Семей облысы, Аягөз ауданы, Баршатас ауылында дүниеге келген. ¥лты — қазақ, білімі -жоғары, ҚР-ның азаматы. Орта мектепті бітіргеннен кейін, 1980 жылы ҚазҰТУ компьютерлік техника факультетІне түсіп, оны 1985 жылы үздік дипломмен бітірген. 1985-88 жылдар аралығында — Ғылыми-жобалау институтының аға ғылыми қызметкері, ҚазҮТУ металлургия факультетінің аға оқытушысы. 1988-91 жылдар арапығында ҚазҰТУ-дың күндізгі бөлім аспирантурасында оқып, 1991 жылы кандидаттық диссертация корғады.
Қ.Ө.Әлиханов — өз ісін жетік білетін, тэжірибелі маман. Ол — бірнеше гылыми еңбектердің авторы. Қ.Ө.Әлихановтың "Металлургия өнеркэсібінің терминдері" атты еңбегі Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлыққа ие болды.
Қ.Ө.Әлиханов қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік біледі, компьютермен жұмыс істеуде тәжірибесі мол. Ол — студенттер мен эріптестерінің арасында беделді, үлгілі отбасы иесі.
Мінездеме Ғылыми-техникалық орталықтың бас маманы қызметіне ұсыну үшін беріледі.
Тау-кен металлургия институтының директоры,
т.г.д., профессор А.И.Магзонов қолы
Айы* күні, жылы

Мақсат Ахметұлы Нүсіпбеков 1983 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында дүниеге келген. 1990-2001 жылдар аралығында Өскемен қаласындагы № 37 орта мектепте оқыды. Мектепті бітіргеннен кейін Алматы қаласындагы ҚазҰТУ-га келіп оқуга түсті.
М.А.Нүсіпбеков-қабілетті, білімді, спортқа деген ынтасы зор. Республиқалық жарыстарга қатысып, жүлделі орындарға ие болган.
Компьютермен жұмыс істей алады, ағылшын тілін жетік біледі.
Мінезі біртоға, сабырлы, жолдастарына адал. Ұйымдастырушылық қабілеті бар, қиын жағдайда өз бетінше дұрыс шешім қабылдай алады.
Сынды дұрыс түсінеді, кемшіліктерін тез түзетуге тырысады.
Базалық дайындық деңгейі мен қабілеттігін ескере отырып, М.А.Нүсіпбековты халықаралық студенттік конференцияга жіберуге ұсынуға болады.

Характеристика — это официальный документ с отзывом о деятельности определенного человека (служебной, общественной). Другими словами это краткое описание трудового пути сотрудника, его деловых и нравственных качеств, трудовой и общественной деятельности.

Хорошая характеристика с предыдущего места работы может послужить большим плюсом при поиске работы.

Чаще всего используется характеристика с места работы, также распространена характеристика на обучающихся в различных заведениях (на школьников и студентов), а также для студентов при прохождении практики.

Читайте также:  Количество байт в гигабайте

Стандартная характеристика содержит следующие сведения:

1. Имя, отчество и фамилии сотрудника, дата рождения, образование.

2. Указывается место работы, с которого выдается характеристика, называются должности, которые занимал сотрудник, за время работы в данной компании, и обязанности, которые он выполнял.

3. Указываются положительные качества сотрудника (личные и деловые); сведения о поощрениях и наградах.

4. Сведения о курсах повышения квалификации, которые прошел сотрудник, а также его участие в различных проектах компании.

5. Указывается, для каких целей и для кого выдается характеристика.

Пример характеристики на сотрудника

на маркетолога ООО «ДаунТаун» Иванова Николая Евгеньевича

Иванов Николай Евгеньевич 1985 года рождения. В 2007 году закончил с отличиемГосударственный Университет Гуманитарных Наук.

Работает на должности маркетолога с октября 2009 года.

За время работы проявил себя как квалифицированный специалист. Является настоящим профессионалом, умело руководит вверенным ему направлением, пользуется заслуженным уважением среди сотрудников.

Н. Е. Иванов постоянно повышает свой профессиональный уровень: посещает тематические мероприятия, тренинги и семинары, читает специализированную литературу, ответственно и серьезно относиться к выполнению должностных обязанностей.

Руководство компании выделяет постоянное стремление Н. Е. Иванова к профессиональному развитию: в настоящее время он получает дополнительное профессиональное образование по специальности «управление персоналом».

За добросовестное отношение к работе награжден грамотой «Лучший сотрудник 2009».

В общении с коллегами дружелюбен и внимателен. За время работы внедрил конкретные предложения, которые оказали благотворное влияние на деятельность компании.

Характеристика выдана для представления по месту требования.

Генеральный директор ООО «ДаунТаун»

Пример характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА

Иванова Николая Евгеньевича

1985 года рождения, украинца, образование высшее

Иванов Н.Е. — выпускник инженерно-экономического факультета киевского Национального Университета Технологи и Дизайна. За время обучения проявил себя как старательный студент, постоянно повышал свой профессиональный уровень. Иванов Н.Е.. неоднократно принимал участие в научных конференциях. Выступал с содержательными докладами по тематике маркетинга. Выпускник также принимал участие в межуниверситетской студенческой конференции «Новое поколение Маркетологов», где выступил с темой: «Падение медиа-бюджетов в условиях финансового кризиса».

Иванов Н.Е.. с первого курса работал над темой дипломной работы «Интернет-маркетинг». Дипломная работа показывает, что выпускник прекрасно ориентируется в исследованном материале и свободно владеет теоретическими основами, удачно соединяет теорию с практическим анализом реальных компаний.

Следует отметить, что Иванов Н.Е.. печатался в журналах «Выпускник», «Молодые Предприниматели».

Выпускник требователен к себе, пользуется уважением среди товарищей и преподавателей факультета.

Декан инженерно-экономического факультета

Выпускник инженерно-экономического факультета Государственного Университета Гуманитарных Наук (специальность: маркетинг, дневная форма обучения). Дата, печать

Пример характеристики на студента с места практики

ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Название практики: преддипломная.

2. Место прохождения практики:

г. Москва, ул. Тимура Фрунзе 2. оф. 1,

тел. (044) ___ __ __

3. Выполняемая студентом работа на предприятии (подразделении):

Изучение внутренней документации компании (документы по кадрам, внутренние процедуры, должностные инструкции), изучение опыта работы компании «ДаунТаун», анализ деятельности предприятия, знакомство с отчетностью и планами компании.

4. Оценка прохождения практики (деятельности студента) руководителем предприятия (подразделения):

Иванов Николай Евгеньевич за время прохождения преддипломной практики показал хороший теоретический уровень подготовки в вопросах управления предприятием. Всю порученную работу выполнял добросовестно. Стремился приобретать новые знания, чтобы быть еще более полезным. В целом работу Николаева Н. А. можно оценить на «отлично».

Для решения различных бюрократических вопросов, связанных с судебными разбирательствами, оформлением опеки, решения вопросов в налоговой инспекции, кадровых вопросов, при устройстве на работу необходима характеристика с места работы. Образец, который рекомендуем изучить, поможет корректно составить этот формуляр.

Характеристика с места работы: образец, Казахстан

Характеристикой в делопроизводстве называют специальный документ, в котором в произвольной форме описываются профессиональные и личные качества человека. Ее обычно составляют в учреждениях, организациях, где учится или работает тот или иной человек. Главная задача такого документа — предоставить максимально объективную и полную информацию о человеке как члене социума.

Характеристика с места работы — разновидность такого рода формуляров. Ее выдает кадровая служба или непосредственно наниматель. Если на предприятии есть менеджер по работе с персоналом, то он владеет информацией относительно правил и порядка оформления такого документа.

Однако если требование составить характеристику предъявляется частному предпринимателю или руководителю подразделения, где работает сотрудник, то могут возникнуть проблемы. Решить их поможет образец характеристики, который рекомендуем детально изучить.

Читайте также:  Самый дорогой процессор в мире 2018

Он поможет написать такой формуляр корректно и согласно требованиям делопроизводства. Отнеситесь к этому серьезно, поскольку от точности формулировок может зависеть карьера человека, а то и жизненный комфорт.

Характеристика, образец которой станет ориентиром, даст представление об основных структурных частях такого документа:

Образец характеристики с места работы

Казахстан, 050000 Алматы, Карасай батыра 69

тел.: (727) 258-37-ХХ, (727) 258-37-ХХ; факс: (727) 258-55-ХХ

Характеристика на

заместителя главного бухгалтера ТОО «Гелиос»

Сафуанову Динару Данисовну

Сафуанова Динара Данисовна, 1978 года рождения. Имеет высшее профильное образование — в 2001 году окончила Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности «Экономика и менеджмент».

С 05.03.2012 года по 05.03.2018 работала в должности заместителя главного бухгалтера ТОО «Гелиос». Круг ее обязанностей включал: ведение базовой расчетной документации по персоналу (расчет и начисление заработной платы), подготовка отчетной документации для фискальных органов и фонда социального страхования.

На протяжении всего периода работы на ТОО «Гелиос» Сафуанова Д.Д. продемонстрировала высокий профессионализм, квалифицированный подход к решению рабочих задач. Она быстро и качественно исполняет порученные задания, проявляет инициативу, скрупулезна, бескомпромиссна, когда речь идет о принципиальных рабочих вопросах, добросовестна.

Сафуанова Д.Д. способна решать сложные вопросы, вести переговоры, готова нести ответственность за принятые ею решения.

Сафуанова Д.Д. неоднократно повышала свой профессиональный уровень: проходила курсы повышения квалификации, посещала специализированные семинары, тренинги. Сафуанова Динара Данисовна коммуникабельна, трудолюбива, доброжелательна, пользуется авторитетом у коллег, проявляет лидерские качества, отзывчива и принципиальна.

Характеристика составлена для предоставления в органы опеки и попечительства.

Генеральный директор ТОО «Гелиос» ________ Т.К. Кусанов

Начальник отдела кадров ________ _________ И.С. Золотова

Не теряйтесь, если сотрудник обратился с просьбой выдать характеристику. Используйте представленный пример как образец для составления такого формуляра. Чтобы не допустить просчета и ошибки, изучите общие требования к документу.

Характеристика на сотрудника: особенности

Характеристика лишь на первый взгляд кажется простым документом. На самом деле есть определенные предписания, касающиеся ее содержания и оформления. Об этом расскажем детальнее.

В зависимости от предназначения характеристика на сотрудника бывает:

 • Внутренняя характеристика на работника составляется менеджерами по работе с персоналом для руководителя, если речь идет о:
 1. Переводе человека на другую должность (повышение/понижение).
 2. Премировании.
 3. Отправке в долгосрочную заграничную командировку.
 4. Увольнении.
 • Внешняя предоставляется в различные госорганы: суд, дорожную инспекцию, военкомат, органы опеки и попечительства, банковские учреждения, визовые центры и т. д.

От предназначения такого документа зависит и его содержание. В характеристики обычно отображаются сведения о:

 • профессиональных и рабочих навыках;
 • отношении к работе;
 • поведении в коллективе;
 • доминирующих качествах личности;
 • коммуникационных навыках;
 • нравственных идеалах.

Если речь идет о внутренней характеристике или о характеристике-рекомендации, которая будет предоставляться другому работодателю, тогда акцентируйте внимание на профессиональных качествах личности, ее отношении к работе, поведении в коллективе.

Если такой формуляр нужен для решения социальных, бытовых или финансовых проблем человека, тогда сосредоточьтесь на личностных качествах, которые он проявляет в коллективе и социальной жизни.

Что касается формальной стороны документа, то советуем в первую очередь обратить внимание на его композицию. Она предполагает наличие таких обязательных составляющих:

 1. «Шапки», в которой указаны реквизиты предприятия, учреждения.
 2. Краткого и четкого заголовка. Он идентифицирует тип документа.
 3. Краткого изложения объективных сведений о человеке: его профессиональные качества, социальные, коммуникационные навыки, моральные приоритеты.
 4. Подписи руководителя предприятия или организации с расшифровкой фамилии, имени и отчества.

Кроме того, есть специальные требования к форме документа, которые закреплены в делопроизводстве:

 1. Характеристику составляйте на специальном бланке, тогда подпись руководителя можете не заверять печатью. Если бланка нет, тогда указывайте вверху по центру реквизиты учреждения или предприятия, а подпись того, кто выдал характеристику, заверяйте печатью.
 2. Обязательно указывайте номер исходящего документа и дату его выдачи (обычно располагается под «шапкой» формуляра).
 3. Используйте для написания характеристики бумагу формата А4 и текстовые редакторы.
 4. Вычитывайте документ, чтобы не допустить ошибок, описок и опечаток.

Знание этих предписаний поможет легко справиться с составлением характеристики на работника.

Несмотря на то что такой документ воспринимается как рудимент прошлой эпохи, его все еще запрашивают некоторые государственные органы и кадровые службы. Поэтому знание специфики его написания, образец помогут без труда составить формуляр.

Ссылка на основную публикацию
Фото для срисовки легкие но красивые карандашом
Хотите научиться рисовать, но не знаете с чего начать? Подборка самых простых и легких картинок для срисовки помогут создать красивый...
Филипс диамонд вижн h7
Заказав на экзисте лампы для ближнего света Philips Blue Vision Ultra (пост удалил), понял, что сильно поторопился, поскольку ничего не...
Фигуры для оформления текста
Методические рекомендации В Word 2007 можно добавлять два типа графики – Рисунки и Фигуры. Рисунок – изображение, созданное в другом...
Фото для школьной беседы
Если обычный диалог подразумевает участие только двух пользователей, то в беседу можно позвать нескольких друзей. Эта функция удобна, если нужно...
Adblock detector